بازی درمانی
بازی درمانی یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های درمان روانشناختی کودکان بدون استفاده از دارو است. مرکز مشاوره یاسان با کادری مجرب و با تجربه، خدمات بازی‌درمانی را به والدین و کودکان ایران‌زمین ارائه می‌نماید.