رادیو نوجوان- انتخاب رشته قسمت اول
 

در این قسمت از رادیو نوجوان، دکتر آسیه اناری درباره انتخاب رشته با نوجوان‌های عزیز به گفت‌وگو می‌نشیند.