درمانگر حوزه نوجوان

رامین صفی‌یاری
سوابق تحصيلي

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی با معدل 91/18 دی 1398
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با معدل30/18 مهر1390
 • لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 1386
 • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان نمونه دولتی آزادگان شهرستان مراغه

سوابق شغلی

 • مشاور حوزه نوجوان مرکز مشاوره یاسان از بهمن 1398
 • مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از دی ماه 1395 تاکنون.
 • کارشناس ارشد گروه مطالعات شهری شرکت خدمات مدیریت ایرانیان  از 1387 تا مرداد 1395.

 

علایق کاری

 • استعدادیابی تحصیلی و شغلی نوجوان و تعیین اولویت‎های شغلی براساس ویژگی های فردی و اجتماعی
 • بررسی تعارضهای والد- نوجوان و مداخله در راستای بهبود روابط
 • آموزش فرزندپروری به والدین

 

سوابق تدریس

 • ارایه درس روش تحقیق، «آموزش برنامه تحلیل آماری SPSS »، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی از سال 1391 تا 1396.

 

سوابق پژوهشي

 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تعارضهای والد- نوجوان با تاکید بر دورههای نوجوانی اولیه، میانی و پایانی»

 

مقالات علمی و پژوهشی

 • Psychometric properties of the Persian Smartphone Addiction Scale – Short Version (SAS-SV), Sadeq Fallahtafti, Nikzad Ghanbaripirkashani, SeyyedShahram Alizadeh, Ramin Safiyarirovoshi, International Journal of Developmental Science.
 • « تعارض والد- نوجوان در گذر تحول نوجوانی (نوجوانی اولیه، میانی و پایانی)» نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، آذر ماه 1398/ به عنوان مقاله برتر چاپ شده در مجموعه مقالات برگزیده و ارائه سخنرانی.
 • «سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهرتهران»، (مقاله مشترک با عباس احمد آخوندی، ناصر برک پور، احمد خلیلی، سعید صداقت نیا)، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دوره 19، شماره 2، تابستان 93.

 

دورههای تخصصی و موفقیتها

 • کسب رتبه اول در اولین رویداد استارت‌ آپ فناورانه ریتاک، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1397.

 

حضور در دوره های و کارگاه های علمی و تخصصی

 • کارگاه آموزشی تخصصی «درمان مشکلات عاطفی نوجوان»، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 8 ساعت، مهر 1398.
 • کارگاه آموزشی تخصصی «طرحواره درمانی»، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 48 ساعت، تابستان 1398.
 • کارگاه آموزشی تخصصی «مدیریت رفتار والدین دوره کودکی»، زیر نظر خانم دکتر موسوی، دانشگاه بهشتی، به مدت 8 ساعت، اسفند 1396
 • دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم، مرکز پژوهش علوم اعصاب شناختی رفتار، دانشگاه شهید بهشتی، به مدت 8 ساعت، بهمن 1396
 • دوره توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی، مرکز پژوهش علوم اعصاب شناختی رفتار، دانشگاه شهید بهشتی، به مدت 8 ساعت، آذر 1396
 • دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی، مرکز پژوهش علوم اعصاب شناختی رفتار، دانشگاه شهید بهشتی، به مدت 8 ساعت، آبان 1396
 • دوره تخصصی برنامه لیزرل با شرکت در کارگاه آموزشی معادلات ساختاری با استفاده از برنامه لیزرل، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، دی ماه 1391

 

فعالیت در NGO

 • عضو گروه «پویش شرقِ آباد» در توانمندسازی مدارس روستایی استان سیستان و بلوچستان از تابستان 1393

 

فعالیت های هنری

 • عضو گروه «آقای سماع» گروه موسیقی تلفیقی به سرپرستی امیرحسین حسنی نیا از اسفند 1393