درمانگر، معاون طرح فرزندپروری موثر (پیش از تولد تا بلوغ)

زهرا جمالی

زهرا جمالی

سوابق تحصیلی
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه  خاتم


مدارک و دوره‌ها
دوره ی 60 ساعته ی مربی گری مهارت های زندگی در موسسه آموزشی مدت
دوره ی درمان اختلالات اضطرابی کودکان
ارزیابی ، تشخیص و مصاحبه ی بالینی کودک زیر نظر دکتر آسیه اناری
آشنایی با فعالیت های نیمکره راست و بازی های مربوط به حافظه در موسسه رویش طلایی
دوره بازی درمانی در موسسه مدت


فعالیت‌های پژوهشی
دارای دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه کودک و سلامت از راه دور
همکاری در پروژه ی فرزند پروری موثر زیر نظر دکتر آسیه اناری
پژوهشگر کودک( طراحی فعالیت ها، بازی ها و تدوین فرم های ارزیابی) در موسسه رویش طلایی

سوابق کاری
روان شناس کودک و بازی درمانگر
مشاور و آموزش مهارت های زندگی(در قالب بازی) در مدرسه ( دوره ی دبستان)
ارزیاب تخصصی کودک به مدت چهار سال
آموزش فعالیت ها و بازی های نیمکره راست به مدت سه سال
آموزش تخصصی مدیریت رفتار کودک به والدین
برگزار کننده آزمون های هوش کودک: گودیناف، وکسلر، CAT ، بینه
ارزیابی و مصاحبه بالینی در کلینیک
مجری طرح غربالگری اضطراب کودک در ناحیه شمیرانات در سال 98-97