درمانگر، مدیر طرح فرزندپروری موثر (پیش از تولد تا بلوغ)

سمیرا افشاری‌نژاد
سمیرا افشاری‌نژاد

 

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خاتم

کارشنارس رشته علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

 

سوابق کاری

روانشناس کودک و بازی درمانگر

ارزیاب تخصصی کودک به مدت سه سال

اموزش فعالیتهاو بازی های شناختی نیمکره راست  به مدت سه سال

برگزاری کارگاه های مادرو کودک به مدت سه سال

متخصص درمان به روش PCIT به مدت سه سال

 برگزار کننده انواع آزمون های هوش کودک، وکسلر، ریون، گودیناف

مجری طرح غربالگری اضطراب کودک در ناحیه شمیرانات در سال 97-98

                                                              

 فعالیت‌های پژوهشی                                             

طراحی پروژه فرزند پروری موثر زیر نظردکتر آسیه اناری ( کلینیک تخصص کودک و نوجوان یاسان)

پژوهشگر کودک در موسسه رویش طلایی

 ارسال مقاله به مجله مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا

مقاله در دست داوری در مجله راهبرد فرهنگ