لجبازی در کودکان
 

در این ویدیو هانیه لواف، کارشناس ارشد روانشناسی خانواده توضیح می‌دهد کدام دسته از والدین احتمال لجبازی در کودک را بالا می‌برند.