مشاور خانواده

هانیه لواف
 

 تحصيلات :

 

مقطع

رشته

گرايش

دانشگاه

شروع

اتمام

کارشناسی ارشد

مشاوره

خانواده

شهید بهشتی

1391

1393

کارشناسی

مشاوره

مشاوره

الزهراء

1387

1391

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي طي شده :

 • کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان، دکتر  الهام ده یادگاری، مرکز آرامش، 120 ساعت، مهر ماه 1398.
 • دوره جامع مربیگری فرزندپروری، دکتر سارا گودرزی، خانه خورشید، 100 ساعت، آبان ماه 1399.
 • کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، دکتر سیما قدرتی، مرکز مشاوره شغلی و تحصیلی فرهیختگان جوان، 8 ساعت، بهمن ماه 1394.
 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، تیرماه 1396.
 • کارگاه اجرا و تفسیر تست استانفورد بینه، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 12 ساعت، مهرماه 1395.
 • کارگاه  CBT کودک، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، آبان 1393.  
 • کارگاه ارزیابی اختلالات هیجانی (شناسایی، تشخیص و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10ساعت، مرداد 1398.
 • کارگاه آموزش تکنیک های توانمندی شناختی و حسی – حرکتی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، آذر 1395.
 • کارگاه مدیریت شکست های عاطفی، دکتر فرشته موتابی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1393.
 • کارگاه مهارت ها و سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، اردیبهشت 1396.
 • کارگاه ارزیابی اختلال نقص توجه_ بیش فعالی/ تکانشی ( تشخیص، شناسایی و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، مهرماه 1398.
 • کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 16 ساعت، شهریور 1395.
 • کارگاه آموزشی سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت
 • کارگاه آموزشی تحلیل و تفسیر نقاشی خانم دکتر فرزین راد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1396.
 • کارگاه آموزشی زبان بدن و تحلیل رفتار متقابل، جلال مسلمان یزدی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.
 • کارگاه مداخلات شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1395.
 • کارگاه کارورزی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 150 ساعت، دی 1394.
 • کارگاه آموزشی فرزندپروری پیشرفته، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.
 • کارگاه مربیگری فرزندپروری، خانم دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 8 ساعت، شهریور 1395.
 • کارگاه اختلالات کودک، دکتر حامد محمدی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 12ساعت، خرداد 1392.
 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (نظری و عملی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 50 ساعت، تیر 1394.
 • کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 24 ساعت، آذر 1394.
 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره زوج و خانواده (زوج درمانی و خانواده درمانی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 72 ساعت، شهریور 1394.
 • کارگاه سکس تراپی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 12 ساعت، اردیبهشت 1394.
 • کارگاه مهارت های مقابله ای در برخورد با استرس، دکتر اثباتی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، آذر 1391.
 • کارگاه نظریه انتخاب، دکتر حسام فیروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، مهر ماه 1393. 
 • کارگاه اختلالات روان شناختی کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392. 
 • کارگاه اصول مشاوره تلفنی، دکتر نوروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.
 • کارگاه مدل رهیاب در مشاوره، دکتر جنگوردی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 4 ساعت، اردیبهشت 1392.
 • کارگاه اصول رشد کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، خرداد 1392.
 • کارگاه درمان وسواس، دکتر آذردخت مفیدی، 6 ساعت، آذر ماه 1392.
 • کمک های اولیه سازمان بهزیستی، خانم حمزه، پرستار اورژانس تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 22 ساعت، اردیبهشت 1398.
 • کارگاه اصول اساسی حمایت های روانی و اجتماعی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، اردیبهشت 1398.
 • کارگاه مدیریت خشم، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، تیرماه 1398.
 • کارگاه مدیریت اضطراب و استرس، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، مرداد 1398.
 • کارگاه مدیریت و فنون مداخله در بحران، خانم دکتر تحقیقی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.
 • کارگاه مدیریت زندگی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.
 • کارگاه درمان و مداخله در سوگ کودک، خانم دکتر صالحیان، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، آذر 1398.

 

 

سوابق حرفه ای

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت ۱۴۵۵۷
 • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در سال 1392 تا 1394
 • عضو تیم طرح محب (مشاوره حمایتی بلایای طبیعی) بهزیستی شمیرانات، از سال 98
 • درمانگر و ارزیاب مرکز یاسان، خانم دکتر آسیه اناری
 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک مادر و کودک
 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی
 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی شیوا
 • درمانگر کلینیک رهنمون (هنر­آسای)، دکتر علی زاده محمدی در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲
 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، بلوار کشاورز
 • درمانگر کلینیک پیشگامان سلامت در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳
 • برگزاری کارگاه درمان اضطراب امتحان، دبیرستان دخترانه ایرج رستمی، منطقه ۵
 • ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشگاه شهید بهشتی
 • مسئول خط مشاوره تلفنی مرکز یاسان
 • مشاور خط تلفنی صدای یارا از سال 92 تا 94
 • مشاور خط تلفنی کودک فردا در سال 95
 • اجرا و تفسیر تست تهران استانفورد بینه
 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)
 • برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • برگزاری کارگاه مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان و والدین برای دانشجویان در سال ۹۵
 • برگزاری کارگاه های بازی و رشد مادر و کودک
 • ارزیابی سلامت روانی و مشکلات رفتاری کودکان مهد زبان مهرداد

 

پژوهش،طرح پژوهشی،تالیف،ترجمه

 

 • نقش واسطهای مشکلات درونیسازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونیسازی، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، فصلنامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی.
 • نقش واسطه­ای مدل­های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی­سازی و برونی­سازی شده دختران، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، دو فصلنامه انجمن روانشناسی خانواده ایرانی، دوره اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 • ارتباط بین سبک­زندگی با سبک فرزندپروری پدران: نقش عامل اعتیاد پدر، مجتبی حبیبی، هانیه لواف، محسن حاجی شیخی، مجله روانپزشکی و  روان­شناسی بالینی ایران
 • رابطه سبک­های زندگی و سبک­های فرزندپروری با در نظر گرفتن نقش تعدیل­کنندگی معتاد بودن پدر: ششمین کنگره ملی آسیب­شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • رابطه عملکرد خانواده و تصویر­بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه­ای کمال­گرایی، هانیه لواف، سعید قنبری، ندا نظربلند، پروانه سبزواری، فصلنامه روانشناسی
 • اثربخشی مداخله شناختی _ رفتاری گروهی برکاهش اضطراب امتحان دختران دبستانی، سعید قنبری، هانیه لواف، کارینه طهماسیان، فرخنده احمدی پور، فصلنامه روانشناسی مدرسه

 

مهارت ها و توانايي ها

 • مهارتهای نرم افزاری
 • [word, power point]
   

آشنایی با زبانهای خارجی

 • [زبان انگلیسی، خوب]