مشاور خانواده

هانیه لواف
حیطه تخصصی: مشاوره خانواده، اختلالات اضطرابی کودک و آموزش والدین

* برای گرفتن وقت مشاوره از خانم هانیه لواف با یاسان تماس بگیرید*

 

* تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 • ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 • عنوان پایان نامه: رابطه الگوهای ارتباطی زوجین، تعارضات زناشویی و مشکلات درونی سازی شده در دختران نوجوان
 • اساتید راهنما: آقای دکتر سعید قنبری و خانم دکتر هاجر فلاح زاده
 • فارغ التحصیل 27/10/1393
 • معدل: 14/19
 • کارشناسی راهنمایی و مشاوره
 • ایران، تهران، دانشگاه الزهراء
 • عنوان پایان نامه: بررسی رابطه الگوهای تربیتی والدین و گرایش به خودکشی در دانشجویان رشتههای روانشناسی و علوم پایه
 • استاد راهنما: خانم دکتر مهسیما پورشهریاری
 • معدل دوره کارشناسی: 43/18
 • فارغ التحصیل 31/4/1391
 • دیپلم علوم انسانی
 • ایران، تهران
 • معدل دیپلم:13/18
 •  

* تجارب کاری:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت 14557

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، از سال 1392

درمانگر کلینیک رهنمون (هنرآسای)، دکتر علی زاده محمدی در سال 1394-1392

درمانگر کلینیک پیشگامان سلامت در سال 1394-1393

مشاور خط تلفنی صدای یارا

مشاور خط تلفنی کودک فردا

درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، بلوار کشاورز

برگزاری کارگاه درمان اضطراب امتحان، دبیرستان دخترانه ایرج رستمی، منطقه 5

 

گذراندن دورههای کارورزی در:

مهد کودک امید فردا

کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

کلینیک ترک اعتیاد جمعیت آفتاب

دوره کارورزی 145 ساعته در مرکز سخن آشنا

دوره کارورزی 150 ساعته در دبیرستان دختران ایرج رستمی، منطقه 5 تهران

* سوابق پژوهشی:

نقش واسطهای مشکلات درونیسازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونیسازی، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، فصلنامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی.

نقش واسطهای مدلهای ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونیسازی و برونیسازی شده دختران، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، دو فصلنامه انجمن روانشناسی خانواده ایرانی، دوره اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

ارتباط بین سبکزندگی با سبک فرزندپروری پدران: نقش عامل اعتیاد پدر، مجتبی حبیبی، هانیه لواف، محسن حاجی شیخی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 

رابطه سبکهای زندگی و سبکهای فرزندپروری با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی معتاد بودن پدر: ششمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1393

 

رابطه عملکرد خانواده و تصویربدنی در دختران نوجوان: نقش واسطهای کمالگرایی، هانیه لواف، سعید قنبری، ندا نظربلند، پروانه سبزواری، فصلنامه روانشناسی

 

اثربخشی مداخله شناختی _ رفتاری گروهی برکاهش اضطراب امتحان دختران دبستانی، سعید قنبری، هانیه لواف، کارینه طهماسیان، فرخنده احمدی پور، فصلنامه روانشناسی مدرسه

* کارگاه های گذرانده شده:

کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، دکتر سیما قدرتی

کارگاهCBT کودک، دکتر کارینه طهماسیان

کارگاه دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (نظری و عملی)

کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-2

کارگاه دوره آموزشی مشاوره زوج و خانواده (زوج درمانی و خانواده درمانی)

کارگاه اختلالات کودک، دکتر حامد محمدی

کارگاه نظریه انتخاب، دکتر حسام فیروزی

کارگاه اختلالات روان شناختی کودک، دکتر خوشنویس

کارگاه اصول مشاوره تلفنی، دکتر نوروزی

کارگاه درمان وسواس، دکتر آذردخت مفیدی

 

* علایق کاری:

آموزش والدین

کودک و نوجوان

برگزاری کارگاه بازی و رشد مادر و کودک

برگزاری کارگاه فرزندپروری برای کودکان 3 تا 7 سال

آموزش و پایش مراحل تحولی رشد کودکان

درمان اضطراب امتحان با رویکرد CBT

 

 * برای گرفتن وقت مشاوره از خانم هانیه لواف با یاسان تماس بگیرید*