هنر درمانی
موسیقی درمانی، نمایش درمانی و دیگر گرایش های هنر درمانی به صورت انفرادی و گروهی در کودکان و نوجوانان به کار برده می‌شود. هنردرمانی کمک می‌کند تا بسیاری از اختلالات روانشناختی بدون استفاده از دارو برطرف شوند. مرکز مشاوره یاسان با استفاده از کادری مجرب و باتجربه خدمات هنردرمانی را به مراجعان عزیز ارائه می‌نماید.